ALI POZNATE RAZLIKO MED MATERINSKIM IN STARŠEVSKIM DOPUSTOM?

Sliši se enostavno, da je porodniški dopust čas, ki pripada mamici 28 dni pred predvidenim PDPjem in nato še nadaljnjih 260 dni po rojstvu otroka. Temu pa ni tako, saj je porodniški dopust sestavljen iz dveh ločenih dopustov in eden izmed njih, v določenem obsegu pripada tudi očetu. Res je, da v praksi vse dopuste običajno izrabi mamica, ampak dobro je vedeti tudi, kakšne možnosti in pravice ima oče.

Porodniški dopust je sestavljen iz:
1. materinskega dopusta in
2. starševskega dopusta


1. MATERINSKI DOPUST:
– namenjen je mamici, da se pripravi na porod, da neguje in varuje otroka takoj po porodu in, da s tem tudi zaščiti svoje zdravje pred in po porodu
koliko časa traja? traja 105 dni,
kdaj se ga uveljavlja? uveljavlja se ga lahko 60 dni pred predvidenim PDPjem, najkasneje pa 28 dni pred predvidenim PDPjem. V kolikor mamica v tem času ne vloži vloge, začne materinski dopust teči z rojstvom otroka,
kdaj nastopi materinski dopust? 28 dni pred predvidenim PDPjem ali pa z rojstvom otroka,
kje se ga uveljavlja? na CSDju, in sicer se ga lahko uveljavlja osebno, na CSDju, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče, po pošti ali pa elektronsko,
– kaj morate priložiti k vlogi?
1. kopijo iz materinske knjižice ali potrdilo ginekologa o predvidenem PDPju,
2. izpolnjen dogovor o tem, da sta se starša dogovorila o izrabi starševskega dopusta in izjavo očeta.


– kakšne so dolžnosti do delodajalca? če ste v delovnem razmerju, potem je vaša dolžnost, da o nastopu materinskega dopusta obvestite delodajalca. Rok za obvestilo je 30 dni pred začetkom materinskega dopusta, v kolikor ste otroka rodili pred obvestilom pa morate le to storiti 3 dni po rojstvu otroka,
– kaj se zgodi po preteku materinskega dopusta? po preteku materinskega dopusta pa nastopi nadaljnji dopust, in sicer starševski dopust.

2. STARŠEVSKI DOPUST:
– po preteku materinskega dopusta nastopi starševski dopust, s katerim omogočimo nadaljnjo nego in varstvo otroka,
– pripada materi in očetu v enakem obsegu – 130 dni mami in 130 dni očetu,
– kdo ga lahko koristi? mamica ali oče, s tem, da oče lahko na mamico prenese vseh 130 dni, mamica pa lahko na očeta prenese samo 100 dni in preostalih 30 dni koristi sama ali pa ostane ta del neizkoriščen,
koliko časa traja? skupaj 260 dni,
kdaj se ga uveljavlja? lahko se ga uveljavlja že skupaj z vlogo za materinski dopust, in sicer 60 dni pred predvidenim PDPjem, najkasneje pa 30 dni pred iztekom materinskega dopusta,
kje se ga uveljavlja? na CSDju, in sicer se ga lahko uveljavlja osebno, na CSDju, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče, po pošti ali pa elektronsko

MOJ NASVET: je, da se vse vloge, ki jih je potrebno oddati za pridobitev materinskega in starševskega dopusta na CSD oddajo skupaj, ker se potem hitro lahko zgodi, da se kaj pozabi urediti in se zamudi rok. Sama sem le to naredila 60 dni pred predvidenim PDPjem, da sem bila pomirjena in sem imela urejeno vse potrebno.

Teja Šavli, univ. dipl. prav.

Komentiraj

Independently verified
842 reviews