PRIPRAVA NA POROD S HIPNOZO

Hipnoza se je kot sredstvo za lajšanje bolečin pri porodu pričela uporabljati že pred več kot stotimi leti, nato pa je njeno uporabo upočasnil pojav umetnih anestetikov. V zadnjih desetletjih se uporaba hipnoze v nosečnosti  – kot sredstvo brez stranskih učinkov – tako v tujini kot pri nas ponovno povečuje, saj so ugotovljene koristi hipnoze na nosečnico in njen zarodek večstranske.

Raziskave kažejo, da hipnoza bistveno pripomore k lepši nosečnosti, saj nosečnico sprošča in pomirja ter zmanjšuje morebitne anksioznosti. Raziskave prav tako kažejo, da so porodi nosečnic, ki so se posluževale hipnoze v nosečnosti krajši, potekajo z manj zapleti, skrajšujejo čas bolnišničnega bivanja po porodu ter ugodno vplivajo na dojenje. Nosečnice, ki so se v času nosečnosti posluževale hipnoze, so svoje porode opisale kot bolj prijetno izkušnjo ter so bile v manjši meri podvržene poporodni depresiji.

Hipnoza v nosečnosti  se tako uporablja v dva namena:

– da nosečnica uživa v svoji nosečnosti, da ji nosečnost predstavlja lepo in radostno obdobje, ter

– da v času samega poroda nosečnica ostane mentalno in telesno maksimalno sproščena, kar vodi do hitrejšega, manj bolečega in lepšega poroda.

Kaj je hipnoza in kako deluje

Hipnoza je spremenjeno stanje zavesti, v katerem se možganska aktivnost valovanja upočasni do frekvence, ki ji rečemo »alfa«  – tudi valovanje, ki nastopi vsakodnevno tik preden zaspimo oziroma tik preden se popolnoma prebudimo. Po svoji vsebini je hipnoza globoka sprostitev, ki jo povsem spontano doživljamo večkrat dnevno tudi na primer, kadar gledamo televizijo). Enako stanje lahko dosežemo tudi preko vodene telesne in mentalne sprostitve, ki jo vodi za to usposobljena oseba. Prav to stanje globoke sproščenosti nosečnici omogoči povečano osredotočenost in sugestibilnost – t.j. dovzetnost njenega podzavestnega uma za predstavljene ideje, izrečene besede in vodene imaginacije (sugestije), podane v stanju hipnoze, pa se dotaknejo podzavesti nosečnice, od koder nato nanjo vplivajo avtomatično, tudi kadar ni v stanju hipnoze. Nosečnica tako želene občutke (predvsem občutek sproščenosti in pomirjenosti) izkuša v svojem vsakdanjem življenju oziroma v ključnih trenutkih, kot je na primer porod ali kakšna druga stresna situacija. Sproščena nosečnica, ki se predvsem mentalno, pa tudi telesno dobro počuti, ki je pomirjena s prihajajočimi izzivi in spremembami ter ki se počuti psihično močna in stabilna, svojemu zarodku tako nudi optimalno okolje za njegov razvoj. Raziskave kažejo, da materino biokemično ravnovesje v telesu občutno vpliva predvsem na možganski razvoj zarodka, materino mentalno počutje pa otroku »sporoča«, kakšen je svet, v katerega prihaja in kako naj bo nanj pripravljen.

Kadar se hipnoza uporablja za namen priprave na porod, so sugestije, ki jih nosečnica posluša, medtem ko je v stanju hipnoze, dane v smeri sprejemanja poroda kot povsem normalnega in naravnega psihološkega procesa, ki ga spremljajo občutki notranje izpopolnjenosti in miru, ter v smeri pozitivne predstave samega poteka poroda. Nosečnice se v stanju hipnoze hkrati pogojuje na to, da ostajajo mirne in sproščene tudi med samim porodom, ne glede na to, kako porod poteka. S tem, ko nosečnica spozna in osvoji tehnike, s katerimi si lahko pomaga ob morebitnih občutkih anksioznosti ali bolečini, hkrati pridobi občutek, da lahko svoja stanja (vsaj do neke mere) dejansko sama uravnava.

Vizualiziranje udobnega, lepega, mogočnega poroda, ki se zgodi v sproščenem in mirnem vzdušju in stanju, pripomore h kreiranju takšne izkušnje (po načelu – kar se pričakuje, se tudi zgodi), zmanjšuje morebiten strah pred porodom ter nosečnico pomirja v njenih zadnjih tednih nosečnosti. S tem, ko si nosečnica v hipnotskem transu predstavlja, kako si želi, da bi porod potekal ter kako se želi ob tem počutiti, hkrati ustvarja določena pričakovanja prihajajoče izkušnje, v katerih se nato mentalno in čustveno giblje. Slednje seveda ne pomeni, da bo porodna izkušnja potekala natanko tako, kot si jo hipnotizirana nosečnica predstavlja, pa četudi ni tako – hipnoza in priučene sprostitvene tehnike pripomorejo, da nosečnica ostane mirna in sproščena tudi v primerih nenačrtovanih intervencij ali nepričakovanega poteka dogodkov. Tako lahko, ne glede na to, kaj se med samim porodom zgodi, nosečnica ohrani mirno kri, ko se informira glede svojih možnosti ter lahko mirno in racionalno oceni situacijo in lažje sprejme odločitev glede nadaljnjega poteka poroda.

Globoka sprostitev v hipnozi in blagodejne posthipnotske sugestije, predvsem pa izredno enostavna tehnika samohipnoze, ki se je nosečnice lahko poslužujejo tudi doma, tako učinkovito pomagajo pri premagovanju stresa in zmanjševanju anksioznosti v nosečnosti, še posebej v zadnjih mesecih, ko se nosečnice pripravljajo na porod in prihajajoče materinstvo. Hipnoza je prav tako učinkovita metoda za lajšanje raznih nosečniških tegob, kot so glavoboli, slabost, nespečnost, in regulacija apetita. Nosečnica lahko v tem stanju globoke sprostitve v svojo podzavest namreč »vgradi« ustrezne sugestije, da se počuti dobro, sproščeno in v ravnovesju, da z lahkoto premaguje vse izzive in nevšečnosti, ki se morda pojavljajo v njenem življenju ter tako na podzavestni ravni integrira vase prijetne občutke miru in zadovoljstva, ki naj jo preplavljajo tako v času nosečnosti kot v prihajajočem obdobju, ko bo nastopila novo, in verjetno eno izmed najpomembnejših vlog. Ustrezne sugestije, dane v času nosečnosti, prav tako pozitivno vplivajo na lažji proces dojenja in regulacijo emocionalnega stanja nosečnice po porodu.

Kako potekajo priprave na porod s hipnozo

Kadar se hipnoza uporablja z namenom priprave na porod, stroka priporoča najmanj tri oziroma optimalno pet hipnotičnih seans. Namreč, vsakič naslednjič, ko vstopimo v hipnotični trans poglabljamo dovzetnost lastnega uma na podane sugestije, s čemer večamo pogojenost uma na želen rezultat. Po ugotovitvah raziskav pa je, ne glede na to, koliko hipnotičnih srečanj so se nosečnice poslužile, ter ne glede na to, koliko časa so preživele v transu, statistika vedno kazala v korist hipnozi.

Priprave na porod s hipnozo potekajo v manjših skupinah (4 do 6 oseb). Majhne skupine omogočajo prilagoditev vsebine programa skladno s potrebami posameznih udeleženk ter hkrati socialno povezanost med udeleženskami ter izmenjavo izkušenj in informacij. Program je sestavljen iz štirih skupinskih srečanj, ki vsebujejo kratko predavanje in skupinsko hipnozo, ter ene individualne hipnoze, ki se z vsako nosečnico naredi posebej v njenih zadnjih tednih nosečnosti, kar pomeni, da nosečnica tekom programa izkusi pet hipnotičnih seans. Nosečnice prav tako prejmejo dva zvočna posnetka, s katerima se lahko sproščajo same doma, ter dve skripti, ki jih nosečnicam prebira njihov partner oziroma spremljevalec ob porodu, z namenom, da se nosečnice navadijo na njegov glas. V sklopu programa se nosečnice obenem naučijo tudi tehnike samohipnoze, s pomočjo katere lahko vstopajo v hipnotični trans samostojno doma, med samim porodom oziroma kadarkoli potrebujejo “odklop” in sprostitev – tudi v času po samem porodu, ko se nosečnice prav tako srečujejo z morebitnimi stresnimi situacijami. Individualna seansa je namenjena naslavljanju individualnih potreb vsake nosečnice, osvobajanju morebitnih strahov, napetosti ali drugih skrbi, ki jih nosečnica izrazi.

Kdaj pričeti s pripravami na porod s hipnozo

Kadar se hipnoza uporablja kot priprava na porod, je s hipnozami priporočeno pričeti čim prej, najbolje že proti koncu prvega tromesečja oziroma v začetku drugega tromesečja. Tako so udeleženke programa obenem tudi že relativno zgodaj v svoji nosečnosti izpostavljene pozitivnemu odnosu do samega poroda ter k pridobitvi veščin, ki nosečnicam omogočajo regulacijo njihovega notranjega stanja in počutja – slednje se na podzavestni ravni hkrati dogaja tudi samodejno, preko delovanja sugestij. Skupinska srečanja, ki se odvijajo v okviru programa prirav na porod s hipnozo, potekajo vsaka dva do tri tedne (skupaj približno 10 tednov). Sicer pa hipnoza prinaša blagodejne učinke tudi v zadnjih tednih nosečnosti. V kolikor je za udeležbo na skupinskem programu že prepozno, se priprava na porod s hipnozo lahko izvede tudi preko individualnih seans, pri čemer se le-te lahko izvajajo na krajši čas, t.j. enkrat na teden.

Vsebina programa ter skupinske hipnoze so poleg globokega sproščanja usmerjene tudi k povezovanju nosečnic s svojimi dojenčki, vizualiziranju želene prihodnosti ter ozaveščanju in osvobajanju strahov, ki jih nosečnice moebiti izkušajo. Opisane aktivnosti nosečnice spodbujajo, da svojo nosečnost preživijo predvsem v občutkih ljubezni in notranjega miru.

Za več informacij obiščite spletno stran www.hipno-terapija.si .

Viri:

  1. Alice A. Martin e al. Effects of Hypnosis on the Labor Processes And birth outcomes of pregnant adolescents. V: Journal of family practice, May 2001. URL: https://www.mdedge.com/familymedicine/article/60528/effects-hypnosis-labor-processes-and-birth-outcomes-pregnant
  • Gerhardt, S. Why love matters, 2015.
  • Mongan, M,F. Hypnobirthing the Mongan Method. USA, 2005
  • Pajntar M., Novak, Ž. Nosečnost in vodenje poroda. Ljubljana, 2004.

Komentiraj

Independently verified
762 reviews